Σχολική Παιδοψυχολόγος

Η Εστία Παιδιού συνεργάζεται με σχολική παιδοψυχολόγο η οποία πραγματοποιεί επισκέψεις μία φορά το μήνα κατά τις οποίες γίνεται παρατήρηση παιδιών, συμβουλευτική προς τις δασκάλες του κάθε τμήματος και στη συνέχεια συμβουλευτική γονέων σε ατομικά ραντεβού.  Επίσης, κάθε Σεπτέμβρη πραγματοποιείται   ομαδική  συμβουλευτική γονέων  στο χώρο μας , που αφορά στην προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Για κάθε περίπτωση, που χρήζει ενημέρωσης, θα λαμβάνετε γραπτό σημείωμα με τις επισημάνσεις της ειδικού. Η παρατήρηση-αξιολόγηση για το κάθε παιδί πραγματοποιείται ύστερα από γραπτή συναίνεση από τους γονείς.( Παροχή της Εστίας Παιδιού)