Κατερίνα Μήλα
Υπεύθυνη Μεταβρεφικού Τμήματος
Μαριάνθη Δημητριάδη
Διεύθυνση Παιδαγωγικού
Χαριτίνη Μπιτζάνη
Δασκάλα Βρεφικού -Μεταβρεφικού και Μουσικοκινητικής
Αθηνά Λεβειδιώτη
Προιστάμενη Νηπιαγωγείου - Νηπιαγωγός
Μαρία Τσαουσίδου
Νηπιαγωγός
Τσίκρη Αγγελική
Νηπιαγωγός - Δασκάλα παιδικού
Ελίνα Χρονοπούλου
Νηπιαγωγός - Δασκάλα παιδικού
Κωνσταντίνα Στάθη
Νηπιαγωγός - Δασκάλα παιδικού
Μαστοράκη Νίκη
Καθηγήτρια Αγγλικών
Ραμπίδη Κωνσταντίνα
Νηπιαγωγός