Αλέξανδρος Μαμμόπουλος
Γενική Εποπτεία
Ιωάννης Γερομίχαλος
Εκτελεστικός διευθυντής
Κατερίνα Μήλα
Υπεύθυνη Μεταβρεφικού Τμήματος
Μαρία Βασάλου
Διεύθυνση παιδαγωγικού – Νηπιαγωγός
Χαριτίνη Μπιτζάνη
Δασκάλα Βρεφικού -Μεταβρεφικού και Μουσικοκινητικής
Αθηνά Λεβειδιώτη
Προιστάμενη Νηπιαγωγείου - Νηπιαγωγός
Μαρία Τσαουσίδου
Νηπιαγωγός
Τσίκρη Αγγελική
Νηπιαγωγός - Δασκάλα παιδικού
Ελίνα Χρονοπούλου
Νηπιαγωγός - Δασκάλα παιδικού
Κωνσταντίνα Στάθη
Νηπιαγωγός - Δασκάλα παιδικού