Ξένη γλώσσα

Είναι κοινά αποδεκτό πως η πιο κατάλληλη ηλικία για να έρθει ένα παιδί σε μια πρώτη επαφή με μια ξένη γλώσσα είναι η προσχολική .Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους τα παιδιά έχουν μια φυσική αντίληψη και ικανότητα για την γλώσσα μέσα από το παιχνίδι τους.
Η Εστία Παιδιού, στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης όλο και πιο βελτιωμένων και ποικιλόμορφων υπηρεσιών παιδείας και γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι αυτή η πρώτη επαφή έχει εντάξει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Τα μαθήματα γίνονται με ολιγομελή τμήματα διάρκειας 55′ ανά τμήμα δύο φορές την εβδομάδα.Η καθηγήτρια μας ( απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας ) χρησιμοποιεί μουσικοκινητική ,θεατρικό παιχνίδι,εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια,προσομοιωτή μαγειρικής,προτζέκτορα και πολλά άλλα. Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας έρχεται πολύ φυσικά στα παιδιά χωρίς καμία πίεση αλλά μέσα από χαρούμενες δραστηριότητες με αποτέλεσμα από πολύ νωρίς να καταφέρνουν να κατανοούν και να επικοινωνούν στα Αγγλικά. Μέσα από αυτά τα εκπαιδευτικά μέσα τα παιδιά αποκτούν πρακτικό λεξιλόγιο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να περιγράψουν τις καθημερινές τους ανάγκες και να εκφραστούν με άνεση και αυτοπεποίθηση.( Παροχή Εστίας Παιδιού)