Παιδοψυχολόγος

Η Εστία Παιδιού συνεργάζεται  με την  παιδοψυχολόγο, Μαριλίζα Χιώτη, η οποία παρακολουθεί και εξετάζει τα παιδιά σε δύο φάσεις. Η πρώτη πραγματοποιείται Οκτώβριο-Νοέμβριο και η δεύτερη Μάρτιο-Απρίλιο.
Στα πλαίσια των δράσεων για την οικογένεια θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με group  γονέων ανοιχτής συζήτησης-συμβουλευτικής για θέματα που τους απασχολούν σε ότι αφορά τα παιδιά τους. ( Παροχή Εστίας Παιδιού)