Νέες τεχνολογίες

Τα παιδιά εξοικειώνονται με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και αποκτούν μια πρώτη επαφή με τους Η/Υ, οι οποίοι διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης. Αυτό σημαίνει πως γίνεται προβολή οπτικο-ακουστικού υλικού και εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ.