Νέες τεχνολογίες

Τα παιδιά εξοικειώνονται με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών  και αποκτούν μια πρώτη επαφή με τους Η/Υ, οι οποίοι διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης.