Μουσική – Μουσικοκινητική αγωγή

Μουσική και κίνηση… Δυο όμορφες λέξεις, δυο μοναδικοί τρόποι έκφρασης.
Συνεργαζόμαστε μια φορά την εβδομάδα με μουσικοπαιδαγωγό, η οποία μυεί τα παιδιά στο κόσμο της μουσικής, της δημιουργίας, της κίνησης και της έκφρασης ( Παροχή Εστίας Παιδιού ).
Η μουσικοκινητική αγωγή στοχεύει στη  γνωριμία του παιδιού με το σώμα του, στην εξερεύνηση των δυνατοτήτων του και στην καλλιέργεια της σωματικής έκφρασης. Μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια που πλαισιώνονται πάντα με μουσική, τα παιδιά διερευνούν τις κινήσεις που μπορούν να κάνουν, δοκιμάζουν τα όριά τους και μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται τον ήχο και τις διακυμάνσεις του και να τον αποδίδουν κινητικά. Παράλληλα η μουσική ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τα παιδιά, ανοίγοντάς νέους δρόμους στον ψυχικό τους κόσμο. Το παιδί λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι το σώμα του μπορεί να αποτελέσει θαυμάσιο μέσο έκφρασης των σκέψεων και των συναισθημάτων του.

Σώμα και ψυχή συντονίζονται στο ρυθμό της μουσικής και μας παρασέρνουν στον χορό τους!!!