Μαθηματικά

Το πρόγραμμα των μαθηματικών περιλαμβάνει δραστηριότητες και παιδαγωγικό υλικό όπου προάγουν το λογικομαθηματικό τρόπο σκέψης σε σχέση με : μεγέθη, σχήματα, ταξινομήσεις, αντιστοιχίσεις, ποσότητες, προσθαφαιρέσεις με διάφορα αντικείμενα, μετρήσεις κ.τ.λ.