Μάθημα ψυχοκινητικής – φυσικής αγωγής και άσκησης

Σε χώρο διαμορφωμένο κατάλληλο για προσχολική ηλικία 2,5 έως 6 ετών με όργανα μέσα από τα οποία τα παιδιά θα αθλούνται και θα μπορούν να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες καθώς και να ενισχύσουν την ομαδικότητα και τη συνεργατικότητα.

 ( Παροχή Εστίας Παιδιού – χωρίς χρεώση )