Λογοθεραπεύτρια

Πραγματοποιείται λογοθεραπευτική αξιολόγηση των παιδιών σε σχέση με την ομιλία και τον λόγο τους. Δίδεται μια πρώτη εκτίμηση από εξειδικευμένη λογοθεραπεύτρια καθώς υπάρχει και η δυνατότητα εξατομίκευσης συνάντησης με τους γονείς εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται 2- 3 φορές ετησίως . ( Παροχή Εστίας Παιδιού )