Γλώσσα (προγραφή, προανάγνωση)

Έρχονται σε επαφή με διαφορετικά είδη κειμένων (πχ. συνταγές, περιοδικά, εφημερίδες, αφίσες, βιβλία κ.τ.λ.) μαθαίνουν να χειρίζονται σωστά το μολύβι, κατακτούν σταδιακά τη δεξιότητα της γραφής μέσω προγραφικών ασκήσεων (ξεκινάμε από απλές γραμμές και καταλήγουμε στη γραφή γραμμάτων και αριθμών).