Φυσική Αγωγή

Μέσω κινητικών παιχνιδιών τα παιδιά αναπτύσσουν την ισορροπία, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, το σεβασμό των κανόνων και μαθαίνουν να προσανατολίζονται στο χώρο.