Εικαστικά (Ζωγραφική & κατασκευές)

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορα υλικά, πειραματίζονται  μαζί τους και καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους.