Διαδραστικές οθόνες

Hλικία 4 -6 ετών Οι διαδραστικές οθόνες στο νηπιαγωγείο αποτελούν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, προσφέροντας μια πιο διαδραστική και διασκεδαστική μάθηση. Μέσω της χρήσης τους, τα παιδιά μπορούν να εξασκηθούν σε διάφορες δεξιότητες όπως η λεπτή κινητικότητα, η ομαδική εργασία, η λογική σκέψη και η δημιουργικότητα.
Επιπλέον, οι διαδραστικές οθόνες δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, καθώς και να το κάνουν πιο προσβάσιμο μέσω οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων. Αυτή η τεχνολογία προάγει την αυτονομία των μαθητών, καθώς ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με το υλικό με τον δικό τους ρυθμό, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία τους στη μάθηση.