Αγαπητοί γονείς ,

Στα πλαίσια των παροχών του σχολείου μας και με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών σας , σας

ενημερώνουμε ότι από τον μήνα Οκτώβριο και για όσο χρειαστεί  η παιδίατρος μας κα. Αλεξάνδρα

Βελτσίστα  θα εξετάζει το σύνολο των  παιδιών κάθε εβδομάδα αντί του δεκαπενθημέρου που ίσχυε

μέχρι τώρα.