Παιδίατρος

Κάθε δεκαπενθήμερο μας επισκέπτεται η παιδίατρος που συνεργαζόμαστε, η οποία εξετάζει τα παιδιά ( Παροχή της Εστίας Παιδιού).